Kapacita místních sálů totiž umožňuje pořádání pouze komornějších akcí.

„Kulturní dům nám ve městě chybí na vystoupení. Musíme proto pořádat různé akce buď venku, nebo v kulturním domě v Krahulčí,“ posteskla si vedoucí telčského folklorního souboru Podjavořičan. „Zkoušet pak musíme v tělocvičně základní školy Masarykova, kde je ale špatná akustika,“ doplnila Návratová.

Malé prostory

K pořádání různých kulturních akcí tak musí Podjavořičanu, ale nejen jemu, posloužit pouze menší prostory.

Přibližně osmdesát až sto lidí se vejde do sálu základní umělecké školy, auly Masarykovy univerzity, Justičního sálu zámku a do hudebního sálu základní školy Masarykova.

„Jediným sálem, kde by šly pořádat větší akce, je sokolovna. Její technický stav ale umožňuje jen omezené využití,“ řekl starosta Telče Roman Fabeš.
Na její rekonstrukci shání tělovýchovná jednota Sokol peníze zatím marně.

„Proto se v ní odehrává jen pár plesů a vystoupení a po většinu roku slouží jako tržnice,“ doplnil Roman Fabeš.
„Vše by se ale mohlo změnit, Dřív než za dva roky to ale nebude. Až potom totiž vyprší nájemní smlouva soukromníkovi,“ upřesnila Emílie Drdácká, jejíž manžel dělá v sokolovně správce.

Situace s nedostatečnou kapacitou sálů se ve městě ještě zhoršila po uzavření místního kina.

„To, že se kino zavřelo, je veliká škoda. V Telči nyní nemůžeme pořádat velká divadla,“ dodala Drdácká, která je vedoucí Drdivadla při domě dětí a mládeže. „Pořádáme proto pouze loutková divadla v ZUŠ, kde ale není opona,“ dodala Drdácká.

Situace s nedostatkem sálů by se ale časem ve městě mohla vylepšit. V rozvojových plánech města je totiž výstavba kulturního stánku jednou z priorit.
„Multifunkční charakter má mít nový zimní stadion, který by kromě sportu měl sloužit i pro pořádání velkých koncertů či výstav,“ tvrdí starosta města. To ale není jediná možnost. Ke kulturním účelům by do budoucna mohl sloužit i sál kongresového centra, které vznikne v rámci revitalizace Panského dvora.
Pokud se pak podaří získat finanční prostředky, mohl by se zmodernizovat i sál ZUŠ či objekt konírny. Vše je projekčně připraveno, s vydaným stavebním povolením. Jediné, co schází, jsou peníze.