Za úspěchem Telče podle místostarosty Pavla Komína stojí spolupráce s okolními obci a městysy, se kterými před pět lety založily vlastní společnost, která se odpadové řešení stará. „Klasickou sběrnou síť jsme také doplnili dobrovolných svozem od domu. Také se uskutečnila řada besed a informačních dní. Občané si mohou zdarma vyzvednou tašky na tříděný odpad," shrnul co stojí za úspěchem města Komín.

Dodal, že město se také dlouhodobě snaží o snížení produkce odpadu. „Na akcích města využíváme opětovně použitelné kelímky, pořídíli jsme k nim i mobilní myčku," popsal Komín.

Ve třídění odpadu patří lidé z Vysočiny mezi premianty. Za minulý rok vytřídili jeden člověk průměrně padesát šest kilogramů plastů, skla i papíru, a to je o více než 4,7 kilogramu více než činí republikový průměr. Vysočina má také mezi kraji nejhustší sběrnou síť.

PETRA ŠEBKOVÁ