„Povinností měst a obcí je vést kroniku. Tak stanovuje zákon. Ale ne všem obcím se to daří, chybí totiž kronikáři. Rada města před nedávnem schválila zápis za rok 2018. A byl to poslední zápis, který jako městský kronikář zpracoval Oldřich Zadražil. Chtěl bych mu tedy moc poděkovat. Jeho zápisy jistě ocení příští badatelé i milovníci historie. Bez nadsázky můžeme říct, že Oldřich Zadražil je díky svým znalostem živoucí kronikou Telče, za což získal také Cenu města Telč,“ řekl k tomu starosta Telče Roman Fabeš.

Kroniku lidé v Telči vedou od roku 1923, je velmi bohatě ilustrovaná. Za tu dobu se na pozici kronikáře vystřídalo devět lidí. První zápisy reflektují vznik Československa. V kronice jsou podpisy jak prvního prezidenta Tomáše Garrique Masaryka, který Telč navštívil v roce 1928, tak i jeho nástupce Edvarda Beneše. V temném období Protektorátu a druhé světové války se přestala kronika psát.

„Mnohdy jsou pak zápisy poplatné době jejich vyhotovení, hlavně v době socialismu. Plný optimismu je zápis, který odkazuje na události listopadu 1989,“ zmínila některé zajímavosti telčská zastupitelka Petra Kujínek Polodnová.