Celorepublikový projekt, který byl koordinován z vysočinského pracoviště NPÚ v Telči, nabízel veřejnosti i návštěvníkům památek možnost nahlédnout do oblasti péče o kulturní dědictví zábavnou a srozumitelnou formou.

Ocenění převzala začátkem tohoto týdne ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Martina Indrová ve finském Turku. Ceny již tradičně předával prezident organizace Europa Nostra operní pěvec Plácido Domingo při slavnostním ceremoniálu v místním kostele sv. Michala, za přítomnosti významných osobností napříč Evropou. „Byl to nádherný pocit přebírat ocenění v zastoupení celého týmu od poroty složené ze špičkových odborníků z celé Evropy. Je to ale zároveň obrovský závazek do budoucna. Vysoká úroveň našich edukačních programů již musí být samozřejmostí, což je dobře, “ sdělila Indrová.

Hlavním cílem projektu Památky nás baví bylo vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů. Cílovými skupinami projektu byly děti a studenti ve věku 4 až 18 let, dále vysokoškoláci, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami.

ZUŠ Jihlava
Na koncertním pódiu se sešlo několik generací

V rámci projektu vznikla síť sedmi edukačních center NPÚ ve vybraných krajích ČR, která navazovala intenzivní spolupráci zejména se školami, pro které byly připravovány programy z oblasti kulturního dědictví. Většina programů se odehrávala v autentickém prostředí našich památek, v historických zahradách či parcích, a byly vedeny zkušenými lektory. Programy prošlo celkem 31 tisíc účastníků všech věkových kategorií.
„Hledali jsme cesty a způsoby, jak památky a kulturní dědictví co nejlépe přiblížit všem zájemcům a pokud možno je pro památky nadchnout. A když se k tomu podaří sestavit tým fantastických lidí, kteří fungují nejenom odborně, ale i lidsky, tak je to dobrý předpoklad proto, aby se povedly dobré věci,“ uvedla ředitelka NPÚ v Telči Martina Indrová.

Partnery projektu byly katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Všichni tvořili zhruba dvacetičlenný tým.