Téma ukládání jaderného odpadu v lokalitě Hrádek se opět objevuje na scéně. Tentokrát v souvislosti se schůzkou nazvanou Hlubinné úložiště a aktivní lidé v lokalitě Hrádek, kterou pořádá Sdružení pro záchranu prostředí Calla a Bezjaderná Vysočina. Schůzka se uskuteční tento pátek 5. prosince od 18 hodin v salonku hospůdky U Králíka v Dolní Cerekvi.

„Půjde o setkání občanských iniciativ, kde si budeme povídat, co dále můžeme dělat kolem průzkumů a co můžeme, nebo nemůžeme ovlivnit," přiblížila účel setkání Jana Vitnerová z Bezjaderné Vysočiny. Podle organizátorů Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) přehlíží názory lidí bydlících v dotčených obcích.

Občanská sdružení a některé obce v lokalitě pod Čeřínkem totiž podali na Ministerstvo životního prostředí rozklad proti rozhodnutí o povolení první etapy průzkumu území. „Nyní čekáme, kdy ministerstvo o rozkladu rozhodne. Nedá se říci, zda to bude ještě v letošním roce, nebo až zkraje příštího roku," poznamenala Vitnerová. Na páteční schůzku jsou pozvané ty spolky, které bojují proti tomu, aby na Hrádku do budoucna úložiště vzniklo. Kromě spolků a nejrůznějších občanských iniciativ byli pozváni i někteří zastupitelé a starostové z dotčených obcí.

Starosta Dolní Cerekve Zdeněk Jirsa, který je známý svým méně kritickým pohledem na aktivity kolem jaderného úložiště, na schůzku pozvaný nebyl. „Vůbec nemám žádné informace, že by se nějaká schůzka měla konat u nás. Není to v Horní Cerekvi?" ptal se redaktorky Deníku starosta Jirsa.

Podle něj je schůzka reakcí na to, že Ministerstvo životního prostředí povolilo na území Hrádku průzkumné práce. Dle jeho názoru by průzkumy mohly debatu o hlubinném úložišti posunout zase o kus dále. „Mohli bychom se z průzkumů po prvním roce třeba dozvědět, že nejsme pro hlubinné úložiště vhodní kandidáti. Tím by se situace kolem úložiště uklidnila a řešily by se jiné záležitosti," myslí si starosta Dolní Cerekve Zdeněk Jirsa. SÚRAO podle něj postupuje v souladu se zákonem.

První etapu průzkumných prací podle Terezy Bečvaříkové ze správy úložišť zahrnují mělké vrty. Proběhne pouze povrchové geologické mapování, detailní geofyzikální, geochemický a hydrogeologický průzkum s mělkými vrty maximálně do pár metrů hloubky. „Data z této první etapy průzkumu nám umožní srovnat vzájemně lokality a část z nich možná i vyřadit," sdělila Bečvaříková.