Přednášku pořádá telčské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ). "V celé Latinské Americe působilo 150 jezuitských misionářů z českých zemí. Co vedlo tyto lidi k tomu, že opustili svůj rodný kraj a vypravili se vstříc nástrahám neznámého světa? Jakou stopu zanechali v zemích Latinské Ameriky? Beseda s historikem a etnologem Oldřichem Kašparem se zaměří i na každodennost českých misionářů, kteří se věnovali celé řadě odborných činností, mimo jiné tiskli také knihy, které jsou cenným pramenem poznání jejich osudů a vlastně i dějin a kultury Nového světa," sdělila mluvčí telčského NPÚ Ilona Ampapová.

Rodina z Telče pomohla rodině ze Stonařova. Foto: archiv Tomáše Slavaty
OBRAZEM: Neváhali pomoci. Udělali radost rodině ze Stonařova

Oldřich Kašpar je český historik, etnolog, pedagog, iberoamerikanista, spisovatel a překladatel. Je členem redakčních rad několika českých a zahraničních odborných časopisů, spolupracuje s televizí a rozhlasem. Je také autorem řady vlastních knih, jak literatury faktu tak i z oblasti krásné literatury.