Případní dárci se mají ozvat Petře Rybářové z terénního programu. „Hodně by nám pomohly především postele, které poslouží našim klientům," potvrdila Petra Rybářová, která je terénním pracovníkem pro oblast Jihlavsko. Zájemci se mohou ozvat na e-mail petra.rybarova@charita.cz a nebo na telefonní číslo 736 238 609.

Tato sociální služba, terénní program, je realizována pod Oblastní charitou Jihlava v regionech Jihlava a Telč v Kraji Vysočina za účelem zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a za účelem poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí osobám, které žijí v sociálně vyloučeném prostředí, lokalitách, komunitách s cílem prevence prohloubení sociálního vyloučení a s následným sociálním začleněním zpět do společnosti.