Měření je dle vedení nemocnice přesnější, pohodlnější a bezpečnější pro obsluhující personál. Ruční měření totiž nebylo ideální, problémy byly i s bateriemi. „Termokameru bezplatně zapůjčil Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd,“ dodala mluvčí Monika Zachrlová.