Akci bude patřit sobota 7. září a odehrávat se bude současně na několika místech. Například u kostela svatého Martina. Organizátoři zvažovali, že by využili i areál zámku, ale vzhledem k plánované rekonstrukci to zřejmě nebude možné.

Lidé se přenesou do časů, kdy bylo město založeno, i do doby, kdy tehdejší Evropě vládla renesance. Program nabídne historické tance, divadlo, šerm a mnoho dalšího. Velkým lákadlem by měla být i drezúra koní. „Je pravda, že Třešť není na historické slavnosti zvyklá, lidé znají spíše akce typu Jednorožné rožnění. Letos bychom tedy rádi šli touto pro naše město netradiční cestou. Vše je ve fázi příprav, takže zatím nemohu prozradit více detailů. Ale určitě plánujeme, že v určitou dobu se všichni sejdou jenom na jednom místě. Co se tam bude dít, to je zatím překvapením,“ řekla místostarostka Třeště Eva Požárová.

Z historie

Farní ves Třešť byla založena při kolonizaci pomezního hvozdu česko-moravského v průběhu 13. století v průsečíku dvou historických cest – Lovětínské a Humpolecké. První písemná zpráva o Třešti pochází z roku 1349, kdy je připomínán farní kostel svatého Martina. Tehdy náležela Závišovi z Třeště, v průběhu staletí se pak vlastníci střídali, byli mezi nimi Šternberkové, Vencelíkové i rakouští Sternbachové.
V 18. a 19. století Třešť proslula zejména díky šikovným řemeslníkům. Vyrostly tam továrny na výrobu sukna, nábytku (zvláště vyřezávané hodinové skříně dodávané do celé Evropy) a sirek, později vznikl průmysl oděvnický a strojírenský. Rozvíjí se také betlémářství, které je stále živé a Třešť je právem nazývána Městem betlémů.
Roku 1901 byla Třešť, tehdy největší městys na Moravě, povýšena na město. Roku 1872 zde byla založena první česká měšťanská škola na Moravě.