Z výsledků provedených kontrol hygieniků je patrné zlepšení oproti minulým rokům, a to jak v čistotě provozoven, tak i v jakosti a zdravotní nezávadnosti vyráběné zmrzliny.

Cílené kontroly provedli hygienici v Kraji Vysočina v padesáti provozovnách. „Jedná se o stánky, kde se prodává točená zmrzlina vyráběná studenou cestou. Sledovali jsme celkovou čistotu provozu, stavební stav provozovny, dodržování sanitace zmrzlinového stroje, používání pracovního oděvu, uvedení informace o obsažených alergenech nebo jak je manipulováno s kornoutky. U nových provozovatelů jsme zjišťovali řádné oznámení činnosti,“ vyjmenoval Zdeněk Novotný z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina (KHSV).

Během kontrol odebrali hygienici 25 vzorků vanilkové zmrzliny k mikrobiologickému vyšetření. „Z nich nevyhověly tři, ve kterých laboratoř prokázala nadlimitní množství bakterií rodu Enterobacteriaceae,“ uvedl Zdeněk Novotný s tím, že v pětadvaceti provozovnách provedli také stěry z pracovních ploch, výrobního zařízení a pomůcek k výrobě zmrzliny.

I když výsledky kontrol svědčí o zlepšení situace, zmrzlina je stále považována za rizikovou potravinu. Hygienici z Vysočiny se proto budou pravidelným kontrolám zmrzlinových stánků věnovat i v dalších letních sezónách.

Ondřej Švára, Lucie Maxová