Jiří Zelenka, krajský vyšetřovatel příčin vzniku požáru, vysvětluje, jak situace vznikají a jak se jim dá předejít.

Často vyjíždí jednotky hasičů na Vysočině k případům, kdy je viníkem požáru špatně udržovaný a nekontrolovaný komín?
Řádově se dá říci, že každoročně hasiči v kraji zasahují u jedné až dvou desítek požárů, kde je na vině špatně udržovaný komín. Celkově v topné sezoně jednotky každoročně zasahují u dvou až třech desítek požárů v souvislosti s vytápěním. Kromě komínů za požáry stojí špatně instalovaná topidla nebo kouřovody, popřípadě nesprávné uložení hořlavých látek v blízkosti topidel. Dalším nešvarem, se kterým se pravidelně setkáváme, je špatné uskladnění popela. Lidé jej chybně ukládají do plastových nádob, kde mnohdy dojde k následnému vznícení. Popel je nutné ukládat do nádob plechových. Pokud jej ukládáme na volném prostranství, pak je nezbytné dodržet dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů.

Vzpomenete na nějaký takový případ?
V paměti mám dodnes požár rekonstruované truhlárny ve Světlé nad Sázavou z října roku 2012. Právě tam majitel nevhodným způsobem ukládal popel v těsné blízkosti dřeva. Žhavé částice vítr následně rozfoukal a požár, který kompletně zničil celý objekt, na sebe nenechal dlouho čekat.

Došlo za poslední dobu v kraji k tomu, že by v případě požáru, který způsobil nekontrolovaný komín, nebo podobná nedbalost, někdo zemřel?
Každoročně si bohužel v topné sezoně požáry vyžádají zranění, ale také úmrtí. Ve většině případů za těmito požáry stojí lidská nedbalost a neopatrnost při používání topidel. Na začátku loňského roku při rozsáhlém požáru rodinného domu v Jimramově zemřel jeho majitel. Požár přitom zapříčinila souhra nešťastných náhod. Celý dům byl doslova přeplněn hořlavými věcmi. V pokojích byly štosy letáků, novin, oblečení. V jednom z pokojů měl muž v těsné blízkosti těchto hořlavin elektrický přímotop, ten v noci sepnul a požár s fatálními následky byl rázem na světě. Právě noční hodiny, kdy lidé spí, patří mezi ty nejzrádnější. Požár často lidi vůbec neprobudí, nebo když ano, tak už bývá většinou pozdě.

Dá se takovým situacím nějak předejít?
Doporučujeme vybavit domácnosti hlásiči kouře. Jsou to cenově dostupná zařízení s velmi jednoduchou instalací. Hlásič při detekci kouře spustí silný akustický signál. Díky tomuto jednoduchému zařízení se výrazně zvyšuje šance, že si požáru zavčasu všimneme. Také doporučujeme vybavit domácnost hasicím přístrojem nebo alespoň hasícím sprejem.

Důležité nejsou jen kontroly samotných komínů, ale i revize kotlů a karem, je to tak?
Přesně tak, nejdůležitější je prevence. To znamená udržovat tepelné spotřebiče v řádném a provozuschopném stavu a také je pravidelně kontrolovat. Ze zákona vyplývá povinnost nechat si jedenkrát ročně odborně způsobilou osobou v oboru kominictví provést kontrolu spalinové cesty. U topidel na tuhá paliva právní předpis ukládá povinnost třikrát ročně vyčistit spalinovou cestu. Toto čištění si může majitel či uživatel provést sám.

Od ledna letošního roku zasahovali hasiči v Havlíčkově Brodě už u šesti případů otravy oxidem uhelnatým, tři lidé na otravy zemřeli. Co je příčinou takových otrav?
Tento „smrtelný plyn" se vlastně vyskytuje všude kolem nás. V běžném ovzduší je jeho koncentrace minimální a není nijak nebezpečný. Jinak tomu však je v domácnostech, kde se při běžném užívání plynových spotřebičů koncentrace zvyšuje. Nebezpečím jsou nedostatečně větrané prostory, např. koupelny s instalovaným plynovým kotlem nebo průtokovým ohřívačem. Bohužel trend posledních let, odizolovat své domácnosti, tomuto faktoru silně napomáhá. Výměna oken či vstupních dveří do bytu či přímo místnosti s plynovým topidlem (např. koupelna) může silně změnit tahové podmínky plynového topidla. To co v předchozím topném období plynovému spotřebiči vyhovovalo, např. netěsnost oken a dveří, kudy přisával kyslík, se náhle stává problémem. Pak ještě aktuální počasí v podobě inverze, zapříčiní špatný tah komína a neštěstí je na světě.

Poradil byste, jak se takovým situacím vyhnout?
V každé místnosti, kde je umístěn plynový spotřebič, musí být dostatečně zajištěno větrání. V žádném případě nesmí prostory, kde je instalovaný spotřebič (např. koupelna, kuchyň, kotelna) zůstat zcela uzavřené! V domácnosti by neměl chybět detektor oxidu uhelnatého. Toto zařízení se umísťuje přímo do obytných místností a je napájeno z běžných baterií. Ze statistik vyplývá, že detektor je schopen zabránit až polovině otrav. Zazní-li alarm detektoru, pak opusťte prostory a nebojte se přivolat záchranáře.

Dochází k problémům s otravami oxidem uhelnatým i v jiných městech kraje?
V letošním roce jsme zasahovali pouze v Havlíčkově Brodě. Je nutné ale říci, že evidujeme pouze případy otrav se zásahem hasičů. Pokud se někdo přiotrávil a vyhledal sám ošetření ve zdravotnickém zařízení, pak v naší evidenci nefiguruje.