Konečně mohou začít plánovat úpravy. Město Třešť získalo bezplatně kanceláře po bývalém finančním úřadu ve třetím podlaží budovy naproti městskému úřadu už na jaře, ale teprve nyní doladilo všechny potřebné záležitosti smlouvy. Nyní už tedy nic nebrání tomu, aby se město zabývalo, co s nabytými prostorami udělá. Jako nejpravděpodobnější variantou se jeví přestěhování knihovny, která v současnosti sídlí ve stejné budově, ale o patro níže.

„Ve smlouvě jsou tři účely, na které můžeme po domluvě s Generálním finančním ředitelstvím prostorami využít. Kromě zmiňované veřejné knihovny by mohly sloužit pro veřejná jednání zastupitelstva anebo pro umístění archivu městského úřadu," uvedl starosta Třeště Vladislav Hynk. Prioritou je však podle starosty knihovna.

Kapacity knihovny už dlouhodobě nedostačují, a větší prostory by se hodily. To potvrzuje i vedoucí knihovny Marie Běhounková. „Vypadá to, že tam bude více místa, které bychom bez problémů využili. Například při pořádání různých akcí, přednášek a kurzů," uvedla Běhounková. V současné době se totiž veškeré přednášky a akce v knihovně mohou konat až po skončení otvírací doby knihovny kvůli výpůjčkám knih. Nové prostory by tak mohly vyřešit souběh běžného provozu knihovny a doplňujících akcí.

Starosta podotkl, že knihovna ve stávajících prostorách bez větších úprav funguje už od roku 1989, a modernizaci by si zasloužila. „Určitě je potřeba zohlednit posun v moderních technologiích a počítačových možnostech," dodal Hynk.

Bezúplatný převod prostor za určitých podmínek schválilo na svém prvním ustavujícím zasedání nové třešťské zastupitelstvo. Oproti návrhu z letošního jara se ve smlouvě například upravovaly sankce, pokud by město využilo místo po finančním úřadu pro komerční či jinak výdělečné účely. Tedy jinak, než se zavázalo.

Podle smlouvy musí město vlastnit převedené prostory nejméně 15 let a může je využít pouze na ty účely, které byly dohodnuté. Nesmí je například pronajmout někomu třetímu, který by si zde chtěl udělat prodejnu.

Původní smluvní pokuta počítala se třemi miliony korun. Kdyby se zvedla tržní hodnota nemovitosti, mohla být dokonce sankce i vyšší. „V upravené smlouvě se pokuta při nesplnění závazků snižovala," doplnil pro úplnost Hynk. Nově je nastavena podstatně níže, a to na 50 tisíc korun. Sankce může být ukládána opakovaně.

Víceúčelová budova v centru města, kde sídlí kromě knihovny například i komerční banka, prošla během letních měsíců kompletní obnovou. Byla zateplena a byla vyměněna okna.

V prostorách ve třetím patře, které město bezúplatně získalo, se budou muset udělat výrazné stavební úpravy. Jde totiž o podkrovní podlaží s více menšími kancelářemi. „Odhadem jde o prostor o výměře kolem devíti set metrů čtverečních. Úpravy budou nutné," popsal už dříve starosta Hynk. Naopak prostory, které by zůstaly po knihovně, by město mohlo pronajímat například obchodníkům.