Obce Hodice, Třešť, Kostelec a Jezdovice totiž podepsaly smlouvu na spolupráci na projektu jedenáct kilometrů dlouhé cyklostezky. V současné době se připravuje projektová dokumentace pro územní řízení, která by měla být hotová do září letošního roku.

Kromě toho se paralelně připravují podobné projekty v Jihlavě, kdy by cyklostezka měla vést z Jihlavy do Kostelce a také projekt opačným směrem z Hodic na Telč, Dačice a Slavonice.

„Cyklostezka je situovaná podél železniční tratě a třešťského potoka. Projektant ji staví tak, aby nebylo překonáno velké převýšení. Povede podél Váňovského rybníka do Třeště, kde se využije místní komunikace v Luční ulici a pak se přejede po Selské ulici do centrální části města k třešťskému potoku. Dále povede ke koupališti a ven z města vyjde u poslední benzinové stanice,“ popsal, kudy povede cyklostezka městem, starosta Třeště Vladislav Hynk.

Co se týče nákladů na jednotlivé stupně řízení, ty si mezi sebou obce dělí. Největší část připadá na Třešť a místní část Salavice. Dosud už územní studie a projektová dokumentace pro územní řízení stála dohromady 1,25 milionu korun. Na každý stupeň řízení dostal projekt po 200 tisících z Fondu Vysočiny. Čtyři sta tisíc tedy pokryla dotace.

„V současné době jsme oslovili vlastníky jednotlivých pozemků a jednáme s nimi o podmínkách, které jsou pro ně přijatelné proto, aby zde vedla cyklostezka. Zatím největším problémem jsou dědická řízení, ta neuspíšíme,“ dodal Hynk.

Realizaci cyklostezky chce město financovat z evropských peněz. V současné době je vypsaná podpora na cyklostezky, které usnadní dopravu lidí do zaměstnání. Na ose Hodice – Třešť – Kostelec je celá řada průmyslových podniků, které tak vyhovují smyslu dotací. Čerpat dotace na projekt chtějí smluvní partneři ideálně do roku 2020. „Cyklostezku ve finále využijí také cykloturisté, maminky s kočárky i ti, co jezdí na kolečkových bruslích,“ myslí si Hynk. Ten si dokáže představit, že jednotlivé úseky 11 kilometrů dlouhé stezky budou vznikat i po etapách.