Potom se tam přesune místní základní umělecká škola, v plánu je i další využití velké historické budovy. "V rozpočtu pro rok 2019 máme několik zásadních investičních akcí, jako je modernizace několika učeben v základní škole a budování kanalizace a čistíren odpadních vod v místních částech Buková a Čenkov. Hlavně nás ale čeká rozsáhlá akce v centru města týkající se chodníků, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a dalších úprav. Proto jsme opravu školy odložili na další rok," vysvětlil třešťský starosta Vladislav Hynk.

Během roku 2019 bude radnice v Třešti řešit projektovou dokumentaci, na konci roku by se mělo vyhlásit výběrové řízení, samotné práce začnou v roce 2020. Přes sto let stará budova potřebuje kompletní rekonstrukci, je ve velmi špatném stavu. Až bude vše hotové, přestěhuje se tam základní umělecká škola, vzniknou tam také dva nebytové prostory. O dalším využití se bude diskutovat. Mluví se o expozici třešťských betlémů, knihovně nebo o zázemí pro třešťské spolky, kterých je ve městě kolem čtyřiceti.

V Jihlavě se lidé potkali se strašidelnými čerty.
Nejdřív obavy, pak zábava. Děsiví Krampusové poprvé strašili v JihlavěPrvní česká měšťanská škola na Moravě byla založena v Třešti v roce 1873. Byla otevřena jako chlapecká a s českým vyučovacím jazykem. Zpočátku o školu nebyl moc velký zájem, sídlila v přízemí staré radnice, později ve staré škole u kostela svaté Kateřiny. Postupně se však počet žáků zvětšoval, až jich bylo přes sedm set, měšťanka se rozdělila na chlapeckou a dívčí část a bylo potřeba zajistit nové prostory.

V roce 1890 tak místo tří domů vyrostla nová dvoupatrová budova a náměstí tak získalo svoji dominantu. Základní kámen školy byl položen 24. dubna 1890 a za pouhých 5 měsíců, tedy 1. listopadu, se do školy stěhovali žáci. Budova stála 20 tisíc zlatých a byla postavena z výtěžku takzvané pivní daně. V roce 1901 vznikla přístavba směrem k autobusovému nádraží. Kromě měšťanky byly v budově i další školy. Naposledy tam mělo zázemí třešťské učiliště, poslední učni ale školu opustili před lety.

Polenské peklo.
Na hradě v Polné bylo pořádné peklo