„Někdo dává docela dost peněz, ale my jsme rádi i za drobnější příspěvek," poznamenala na konci jedné z místních uliček Tereza Škrdlová, která nesla zapečetěnou pokladničku s výrazným logem Charity České republiky.

Ta organizuje Tříkrálovou sbírku už popatnácté.

Spolu s Terezou šli napříč Přísekou ještě Jaromír Hos, Ondřej Šuhaj a Martina Doležalová. A také brtnický farář Petr Balát. „Mám dobrý pocit jak z reakcí lidí, u jejichž dveří koledníci zazvonili, tak i z nadšení samotných koledníků," pochvaloval si Balát, který organizoval Tříkrálovou sbírku na Brtnicku, kde v minulosti nemělo chození tří králů s pokladničkami tradici, potřetí. „Koledníci se tady už dostali do povědomí lidí," dodal.

Na Novoříšsku zamířili malí i větší koledníci do třinácti obcí a i tam se vraceli se slušně naplněnými pokladničkami a dobrým pocitem.

S rozjezdem Tříkrálové sbírky byl spokojen i její koordinátor v rámci Oblastní charity Jihlava Roman Mezlík. „První informace z jednotlivých míst jsou pozitivní. Sbírka bude pokračovat až do 14. ledna, uvidíme, jaký bude nakonec výsledek," informoval o startu sbírky Mezlík.

Jeho přáním bylo, aby se v regionu vybralo alespoň tolik  jako před rokem, tedy 1,281 milionu korun. Peníze půjdou na aktivní funkční projekty v sociální oblasti, třeba na terénní pečovatelskou službu.