Sbírka, kterou pořádá Oblastní charita Jihlava, se chystá například ještě v Kamenici, Jamném a v některých oblastech na Dačicku.

Oblastní charita Jihlava je zapojena do projektu veřejné Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika již od roku 2001. Tříkrálová sbírka je určena, stejně jako v jiných místech na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

„Největší část výtěžku bychom chtěli investovat do rekonstrukce budovy Žižkova 108 v Jihlavě pro účely provozování sociálních služeb sociálně znevýhodněným občanům. Dále bychom chtěli podpořit služby pro seniory v obcích, kde provozujeme pečovatelskou službu. Podpořeny budou i charitní služby v Dačicích, kde poskytujeme například osobní asistenci seniorům a zdravotně znevýhodněným, a další naše služby," informoval Michal Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlava.

Lidé mohou koledníky Charity rozpoznat podle průkazky koledníka vystavené Charitou České republiky a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce Tříkrálové sbírky může taktéž vyžádat.