Zatrolejování ulic by mělo být hotovo do konce listopadu letošního roku. Od 1. prosince pak budou moct jihlavské trolejbusy začít jezdit i v úseku mezi Domem zdraví a Horním Kosovem. To bude mimo jiné výhoda pro obyvatele sídlišť Dolina a Horní Kosov.

„Dle podepsané smlouvy budeme přebírat staveniště v pátek 1. září. Hned v pondělí 4. září budeme provádět přípravné práce ve Vrchlického ulici. Naplno se práce rozběhnou v pondělí 11. září,“ informoval Milan Mokrý z pražské společnosti Elektroline, která vyhrála výběrové na zatrolejování zmíněných dvou úseků.

Tato firma bude mít za úkol vybudovat trolejové vedení od Domu zdraví až po ulici S. K. Neumanna. Dále bude muset napojit trolejové vedení na křižovatce těchto ulic. „A ještě prodloužit trolejové vedení z křižovatky Jiráskova a S. K Neumana do smyčky Na Dolech,“ doplnil Mokrý, který má na dohled nad pracemi.

Vedení společnosti Elektroline podepsalo s Dopravním podnikem města Jihlavy (DPMJ) smlouvu, že zatrolejované ulice předá 30. listopadu. Provoz v ulicích bude omezen pouze při modernizaci křižovatek.


„Ve výběrovém řízení firma Elektorline podala nabídku ve výši 16,1 milionu korun bez DPH. Na financování projektu jsme podali žádost o poskytnutí dotaze z evropských fondů, která dosud nebyla vyřízena,“ objasnil způsob financování ekonomický náměstek DPMJ František Koumar.

Peníze chce dopravní podnik získat v rámci programu Integrovaného plánu rozvoje území. „V případě přiznání nároku na dotaci bude její podíl činit 85 procent, zbývajících 15 procent uhradí dopravní podnik ze svých zdrojů,“ upřesnil Koumar.


Se zatrolejováním ulic se pozmění i trasy některých trolejbusů a autobusové linky číslo 6. Ta bude zkrácena do zastávky Poliklinika, odkud povede zpět po stejné trase na městské vlakové nádraží. Linka B bude prodloužena ze zastávky Poliklinika po nově vybudované trase a končit bude v obnovené smyčce Na Dolech. Odtud povede po stejné trase zpět na svou stávající konečnou u hlavního nádraží.

„Linka B1 bude zrušena. Nahradí ji nová linka D, která povede z hlavního nádraží, Havlíčkovou ulicí a kolem Domu kultury, Dvořákovou, Seifertovou a Žižkovou ulicí a u Polikliniky se otočí a pojede zpět po stejné trase na hlavní nádraží,“ sdělil Koumar.