„Sraz bude v neděli 11. února deset minut před půl desátou na konečné trolejbusu linky B Na Dolech ve Starých Horách. Odtud se modřínovou alejí vydáme do Rantířova na nádraží. Tam se setkáme s těmi, kteří přijedou v jedenáct hodin vlakem. Společně potom půjdeme na Rounek ke kapli,“ informovala z KČT Čeřínek Věra Veselá.

Vlak z jihlavského hlavního vlakového nádraží odjíždí v 10.45 hodin. Ze zastávky Jihlava město o čtyři minuty později. „I pro zpáteční cestu z Rantířova do Jihlavy je možné je využít vlak s odjezdem 13.10, 14.57 a 16.59 hodin,“ dodala Věra Veselá

V kapli svatého Antonína pod oltářním kamenem jsou uložené ostatky svatého Valentýna a svatého Bonifáce. Stavbu kaple financoval a realizoval pelhřimovský pekař Antonín Polesný v roce 1737. Byla postavena při staré obchodní cestě z Jihlavy do Pelhřimova. Kaple je uvnitř vyzdobena iluzivní barokní výmalbou.

Kaplička je nejen cílem turistů, ale také poutním místem. Několikrát do roka se tam konají mše a v červnu pouť.