V jihlavské místní části Helenín jsou nové plochy pro šikmé stání vozidel podél ulice Hálkova v místě stávající zelené plochy. Jedno ze dvanácti míst je pak vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

„Povrch parkoviště je řešen z betonové zasakovací dlažby. Celkové náklady stavebních prací vyšly na necelý milion korun,“ prozradil náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Petr Laštovička.