Operační důstojník oznamovatele poučil, aby s předmětem nehýbal a počkal na příjezd policejní hlídky.

Policisté místo nálezu zajistili a zavolali policejního pyrotechnika. Pyrotechnik z Českých Budějovic předmět označil jako ruční granát F-1, pocházející z období druhé světové války, který byl bez zapalovače.

Munici zajistil a převezl ji k následné likvidaci.