Jihlavský Vrak bar oslavil o víkendu patnáct let své existence. Oslava to určitě nebyla nikterak bombastická, ale atmosféra uvnitř slavnostně vyzdobeného klubu panovala skvělá. Přišli klienti současní i nedávní, nechyběli zaměstnanci, včetně těch, které čas odvál jinam.

Vrak bar navzdory svému názvu není vlastně žádným barem, a už vůbec ne barem s nevalnou pověstí. „Dětem a mládeži tady v tomto klubu na sídlišti U pivovaru od počátku nabízíme volnočasové aktivity a různé sociální služby," připomenula Simona Havlová, která stojí v čele Vrak baru už třináct let.

O dva roky déle je tady Milan Řezníček, pamětník okamžiku, kdy se někdejší studentský klub, spojený se sousední stavební průmyslovkou, přeměnil do současné podoby. „Vrak bar jsme otevírali 17. listopadu 1997. Tehdy to byl ještě normální pracovní den, a přišlo naprosto nečekané množství lidí," zavzpomínal Milan Řezníček, který ovšem na pátečních oslavách nebyl pouze jako pamětník. „Pořád tady organizuji některé aktivity, dělám lektora na zkrácený úvazek," prozrazoval.

Vrak bar je jedním z pracovišť jihlavské oblastní charity, ale ředitel celé organizace Michal Novotný nepřišel v pátek večer na oslavy z titulu své funkce. „Když jsem nastoupil do charity, tak jsem začínal právě jako sociální pracovník tady ve Vrak baru. Vrak bar je pro mě srdeční záležitost," dodával Michal Novotný, jehož by si nezasvěcený náhodný návštěvník ve spoře osvětlené místnosti mohl klidně splést s odrostlejším klientem.

A nebylo by to úplně od věci. Právě stírání rozdílů mezi lidmi je jedním z principů, na nichž klub stojí. „Snažíme se, aby si mladí lidé, kteří k nám chodí, organizovali volnočasové aktivity sami," zdůraznila Simona Havlová.

Vedle studentů přicházejí i mladí lidé z ne zcela nejlepšího sociálního prostředí, někteří za sebou mají dokonce vězeňskou zkušenost.

Pokud jim je méně než 26 let, ve Vrak baru mohou najít svoje místo. „Chodím sem do tanečního kroužku zhruba dva roky, přivedl mě sem bratranec. Našli jsme tady výborné podmínky pro naši zálibu, ale chodíme sem i jindy, na kus řeči. Jsem tady nadmíru spokojený," vyprávěl Daniel Januf, jeden ze současných stálých klientů klubu. „Tady je to pecka," doplnila svoje hodnocení Nikola Dreveňáková, jiná klientka, která v pátek slavila patnáctiny Vrak baru.