V Nové Říši vám ukážou, jak vzniká originální keramika s motivy ze středověkého herbáře z místní premonstrátské knihovny. V ateliéru bude k vidění výroba a zájemci si mohou namalovat svůj hrneček. Ve sklárně v Janštejně se zase seznámíte se standardním provozem sklářské huti, která vyrábí ručně foukané osvětlovací sklo, včetně navazujících procesů broušení, vrtání, leštění a matování.

K sobě domů vás pak pozvou samotní umělci, například kovář Antoním Leupold z Rozšiček u Telče, jihlavský sochař a řezbář Pavel Toman nebo Hana Tomíšková z Dolní Cerekve, která se specializuje na vitráže. Zajít můžete i do umělecko-průmyslové školy v Jihlavě-Heleníně nebo do telčské galerie Wimmer.

Více informací a seznam umělců z celé Vysočiny najdete na www. vysocina-kultura.cz, kde je speciální brožurka se seznamem účastníků.