Uskutečnila se v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě v Zookoutku – Středisku praktické výuky České hiporehabilitační společnosti. Workshopu se účastnilo osm uživatelů služeb Oblastní charity Jihlava Adapta, dále pak rodiče a klíčoví pracovníci organizace.

Cílem druhé klíčové aktivity projektu bylo vyzkoušet si se zájemci o akci herní aktivity s poníkem. „Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby zdravotně znevýhodněné, byla klíčová aktivita zaměřena na trénink jemné a hrubé motoriky a podporu kognitivních funkcí.", uvedla autorka projektu.

Akce byla velmi zdařilá, ať už počtem účastníků, tak i výkony, které uživatelé zvládli, a ze spolupráce byla patrná dlouhodobá spolupráce autorky projektu s organizací.

„Projekt bude pokračovat v prosinci, tvůrčím programem s názvem Malujeme, tvoříme, besedujeme, který proběhne v prostorách Adapty, a bude zaměřen k vytvoření výtvarných prací uživatelů a studentky, které budou v únoru 2017 představeny na výstavě s názvem Co pro mě znamená kůň." dodala autorka projektu Yvonna Horská.

Andrea Šeredová, SVOŠS