Automobily zaplněné sídliště se například dočkalo vítaného odlehčení díky výstavbě stovek nových parkovacích stání ve vybraných lokalitách a rozšíření silnic v místech, která byla příliš úzká.

„Cyklisty jistě potěšilo vybudování okruhu v rámci sídliště, který je napojen na městskou a regionální síť cyklo-stezek," řekl za dodavatele, společnost PSJ, mluvčí Miroslav Fuks. Dále na sídlišti došlo k vytvoření bezbariérových úprav na hlavních trasách sídlištěm a k vytvoření nových spojovacích chodníků tam, kde si lidé vyšlapali cestičky. Podél nově vybudovaných chodníků je nyní i nová síť veřejného osvětlení s novými sloupy. Rekonstrukce se dočkala i původní síť veřejného osvětlení.

Nová dětská hřiště

Mimo silnice vznikla nová kontejnerová stání a byla upravena i vybraná stávající místa. „Výraznou proměnou prošlo sedm dětských hřišť rozptýlených v rámci sídliš-
tě, zrušena byla některá nefunkční hřiště a opravy se dočkaly dvě sportovní plochy 
v ulicích Na Kopci a Demlova," dodal Fuks.

V neposlední řadě na ploše zhruba 100 tisíc metrů čtverečních proběhla revitalizace zeleně, vysadily se nové stromy a přibyly nové lavičky a odpadkové koše. „V území našlo své nové místo i umělecké dílo, socha Hold slunci, kterou inicioval jihlavský magistrát," přiblížil další informace Fuks.

Práce přinesly řadu omezení a nepříjemností. „Na rozlehlém území sídliště jsme zdárně provedli zakázku, která zahrnovala množství menších stavebních úseků a objek-tů. Vyznačovala se logistickou náročností vzhledem 
k omezené možnosti použití těžké mechanizace, nezbytnému záboru veřejných prostorů a obrovskému množství inženýrských sítí pod zemí. Navíc zasahovala do běžného života tisíců obyvatel sídliště. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která byla spojená s kolaudací díla, proběhla 12. května letošního roku," uvedl Tomáš Krátký, projektový manažer PSJ z realizujícího střediska Servis.