Sedmdesát metrů hluboký průzkumný vrt s předpokládanou vydatnosti zdroje 0,3 litru za sekundu by měl být vyhlouben nedaleko urbanovského rezervoáru. Urbanovští by nyní měli vybrat firmu, která vrt během následujících měsíců provede. „K tomuto kroku jsme se rozhodli poté, co jsme loni měli problémy s nedostatkem pitné vody a museli jsme si nechat dovážet drahou vodu od dodavatelů. Tento vrt by měl být dobrou zásobárnou pitné vody, jaká je její kvalita, se však uvidí až po jeho realizaci," řekl starosta Jiří Kotrba.

Urbanovští uvažují ještě o dalším řešení této situace. „Nabízí se ještě jedna varianta, a sice, že by se obec připojila na přípojku rozvodu pitné vody, který nedaleko Urbanova vede z novoříšské nádrže. Ta zásobuje Telč, Třešť nebo Jihlavu," doplnil další informace Kotrba.

Vrt vyjde na zhruba 380 tisíc korun, Urbanov se bude podílet deseti procenty, zbytek pokryje dotace z Ministerstva životního prostředí.

ZUZANA MUSILOVÁ