Lékařka Zuzana Nevoralová z Jihlavy vede Akné poradnu kožního oddělení Nemocnice v Jihlavě. Spolu s ní bylo do výboru zvoleno ještě dalších deset lékařů z celé České republiky, především z Prahy.

Letos se Zuzana Nevoralová jako jedna z mála českých dermatologů aktivně účastnila i světového kongresu s kazuistikami závažných pacientů z Akné poradny.

Do výboru České dermatovenerologické společnosti pro funkční období v letech 2023 až 2027 kandidovalo více než čtyřicet lékařů. Mezi nimi řada profesorů a docentů, přednostů klinik a oddělení krajských nemocnic.