Při preventivním zásahu proti přemnožení hlodavců budou na pozemcích, v objektech, a také v podzemí a kanalizaci města položeny stovky návnad. S bojem proti přemnožení potkanů pomáhají i sami Jihlavané, radnice si spolupráci s obyvateli města pochvaluje.

„Pokud někdo sleduje výskyt hlodavců nebo se s jejich přítomností potýká například ve vlastní nemovitosti, může kontaktovat magistrát odbor správy realit," řekl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. Nahlásit vše lze na čísle 567 167 306 a na e-mailové adrese katerina. kadlecova@jihlava-city.cz.

Radnice koordinuje zásah v celém městě, jedině na velkém prostoru a ve stejném čase provedená deratizace může mít požadovaný efekt. „Pokud se deratizace provede jen v části města, populace hlodavců se z neošetřených míst opět velmi rychle rozšíří," vysvětlila Kateřina Kadlecová z odboru správy realit.

Deratizace bude v Jihlavě probíhat od 7. do 22. dubna v režii zlínské firmy Deratex. K provedení práce v soukromých objektech a pozemcích je možné si zvolit jakoukoliv akreditovanou deratizační firmu nebo se obrátit na uvedenou firmu. Náklady na deratizaci si jednotlivci a firmy hradí sami, zásahy na pozemcích a objektech města hradí město. Odbor správy realit kvůli tomu kontaktoval asi dvě stě subjektů ve městě.

Celoplošná deratizace se provádí v kanalizačních sítích, školských zařízeních, topenářské síti, výrobnách, obchodech, prodejnách, stravovacích provozech, obytných domech i na volných prostranstvích. Objekty, ve kterých v současné době není zaznamenán výskyt hlodavců, je nutné také ošetřit, protože hlodavci, vyhnaní z ošetřených míst, hledají nová neošetřená teritoria.

Udržujte pořádek

Veřejnost pomůže i udržováním pořádku u popelnic a kontejnerů. Hlodavci tak přijdou, snadný a vydatný zdroj obživy. Zvýšení účinku deratizace vyžaduje provedení preventivních opatření. Lidé by měli utěsnit nežádoucí otvory, dveře a okna opatřit sítěmi, trvale znemožnit přístup hlodavců k potravinám, uklízet odpadky do uzavíratelných nádob, udržovat pořádek a uklízet nepotřebný materiál uvnitř i mimo budovy.

Pokud bude zjištěn v objektu zvýšený výskyt hlodavců a nebude provedena deratizace, kterou je povinna ve své provozovně podle potřeby zajistit každá fyzická osoba, hrozí jí postih.

ZUZANA MUSILOVÁ