„Každý nemá tu možnost vhodit věci do kontejnerů na textil ve vašem městě. A také se do kontejnerů nedá vhazovat nádobí, které by třeba lidé rádi darovali. Kdysi jsme tyto akce pořádali, potom jsme od těchto akcí upustili, a to z toho důvodu, že se vagony neplnily. Nyní bychom rádi tuto akci na žádost občanů opět zopakovali," vyjádřila se Zuzana Keraghelová, dispečerka dopravy Diakonie Broumov.

Vagon bude přistaven na nákladovém nádraží Jihlava město úplně vzadu směrem k Feroně. Nepotřebné věci mohou Jihlavané do vagonu donést v sobotu od devíti do sedmnácti hodin.