Letní provoz jihlavské městské hromadné dopravy - od 1. července do 31. srpna:

- Nepojedou školní spoje a všechny spoje linek D a F. Nahradí je spoje linky G, které budou vedeny přes ulici Seifertova a zastaví na zastávkách ke Skalce a Fibichova.

Uzavírka Znojemské ulice kvůli opravám kanalizace - od 10. července:

- Pro všechny spoje, které projíždějí náměstím, začne platit výlukový jízdní řád.

- Objízdné trasy linek MHD povedou po Hradební, Dvořákově a Tolstého ulici a budou zřízeny náhradní zastávky. Jednak Masarykovo náměstí - náhradní zastávka naproti City parku, a to pouze pro směr z Březinek. Obousměrné náhradní zastávky Hradební (zastávka autobusů VDV) a Dvořákova poslouží především pro zkrácení docházkové vzdálenosti na Masarykovo náměstí.

- Spoje s konečnou nebo výchozí zastávkou na Masarykově náměstí na něj dojedou a náměstí budou obsluhovat spolu s linkou X zavedenou po dobu výluky v trase Masarykovo náměstí (Sklípek) – Chlumova a zpět). Na lince X bude jízdné zdarma. Zavedena bude pouze pro spojení Masarykova náměstí a přestupní zastávky Chlumova. Jezdit bude pětkrát za hodinu, tedy v intervalu 12 minut, a to pouze v pracovní dny od půl osmé ranní do půl páté odpoledne.

Časové posuny a výlukové jízdní řády:

- Prakticky u všech spojů dojde k časovým posunům odjezdů. Přestupní vazba mezi linkami A a B bude zachována, ale přesouvá se na náhradní zastávku Hradební.

- Autobusové spoje budou mít po dobu výluky výchozí zastávku na Masarykově náměstí u Sklípku, pro trolejbusové linky bude výchozí zastávka Masarykovo náměstí horní.

- Večerní rozjezd spojů městské hromadné dopravy ve 22:35 z dolní zastávky na  Masarykově náměstí se po dobu výluky posouvá na náhradní zastávku Dvořákova na 22:36, všechny přestupní vazby tohoto rozjezdu budou zachovány, mimo linku E, kde se přestup posune na zastávku Chlumova.

Komplikace na křižovatce Dvořákovy, Žižkovy a Hradební ulice po 21. červenci – dojde k opravě vodovodu a výměně semaforu:

- V provozu bude pouze náhradní světelné značení. Zároveň budou linky G, H a 7 po tomto datu vedeny z důvodu uzavírky křižovatky ulic ke Skalce a Seifertova ulicí Wolkerova obousměrně a bude zřízena náhradní zastávka Wolkerova pro linky G a H (náhradou za zastávku Ke Skalce).

Výlukové řády a další podrobnosti budou dostupné na webu dopravního podniku www.dpmj.cz

Zdroj: Město Jihlava