ÚZSVM uspořádal v Jihlavě za pomoci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina cvičení likvidace simulovaného požáru 
a evakuaci zaměstnanců.

Během cvičení se zaměstnanci ÚZSVM seznámili s únikovými cestami a byla prověřena funkčnost technických prostředků pro vyrozumění všech zaměstnanců i přítomných návštěvníků úřadu.
Hasiči simulovali nasazení vodních proudů a prověřili své schopnosti při záchraně několika zaměstnanců ze střechy úřadu za pomoci výškové evakuační techniky na jedné z nejvyšších a nejnavštěvovanějších budov 
v Jihlavě. Za spolupráce Policie ČR byla v době zásahu omezena doprava v části ulice Tolstého.

Cvičení také pomůže 
ke zdokonalení a zpřesnění postupů při evakuaci a užití hasičské a záchranné techniky v omezených dopravních podmínkách.