„Prostory jsou lidem bez domova k dispozici každý den od 19. do 7. hodiny ranní. Pro denní pobyt jsou prostory otevřené od 10 do 17 hodin každý všední den," popsal otevírací dobu náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk (ANO). Osoby v nouzi tam mají k dispozici dvacet lůžek, místnost s kuchyňkou a teplými nápoji. Dále toaletu, umyvadlo a sprchu pro osobní hygienu. Provoz budovy bude pro lidi bez domova zajištěn do konce února. Pokud se mrazivé počasí nezmění, tak se provoz prodlouží.

PŘES 140 BEZDOMOVCŮ

Budovu v Žižkově ulici bezplatně poskytlo statutární město Jihlava, které se finančně podílí na nákladech nočního provozu. Personál tam zajišťuje jihlavská městská policie ve spolupráci se Střediskem křesťanské pomoci Jihlava, které už v krajském městě Vysočiny provozuje azylový dům pro muže bez domova.

Denní provoz v budově v Žižkově ulici finančně podporuje i kraj. Jeho prostředky kryjí mzdové náklady na koordinátora denní směny a částečně i provozní náklady, které zahrnují energie, pořízení nutného vybavení, úklidové a hygienické prostředky nebo nákup čaje na zahřátí.

V krajském městě žije nejpočetnější skupina bezdomovců na Vysočině. Aktuálně jich je přes 140. Jejich počet monitoruje jihlavská městská policie. I tak silné mrazy posledních dnů připravily o život už dva muže z Jihlavska.

ZUZANA RODOVÁ