„Celkem jsme v týdnu od 25. listopadu do 2. prosince sečetli 263 domácností. U 235 z nich opravdu byla prokázána bytová nouze, ty pak mohly být zařazeny do losování o byty. Z těchto 235 domácností je 79 rodin s dětmi do osmnácti let. Zbytek jsou domácnosti tvořené jednotlivci, dvěma nebo více členy, ale nejsou tam děti do osmnácti let,“ vysvětlil Jan Milota z Platformy pro sociální začleňování, která měla výzkum na starost.

Nyní je třeba vybrat dvanáct vhodných domácností, kterým bude nabídnut městský byt k pronájmu od ledna 2020 a intenzivní podpora sociálních pracovníků z jihlavské Charity. Do losování budou zařazeny domácnosti, které mají prokazatelnou motivaci pro bydlení a jsou schopny si ho dlouhodobě udržet. Počítá se s tím, že ideálně deset bytů dostanou rodiny s dětmi a dva byty budou pro jednotlivce, kteří přišli o střechu nad hlavou. Bytová nouze se netýká čistě jen bezdomovců, kteří se pohybují po ulicích města, ale i například i těch, co bydlí na ubytovnách, v azylovém domě nebo u příbuzných. Nejčastějším důvodem, proč se tito lidé ocitli v bytové nouzi, jsou podle výsledků šetření finanční problémy, dále svou roli sehrálo také duševní onemocnění, ztráta zaměstnání, rozvod nebo rozchod a v neposlední řadě byla zmiňována také diskriminace.

„Jsme v první fázi, kdy testujeme koncept Housing First a začínáme koncepčně řešit problém, který ve městě máme. Uvidíme, jak se to osvědčí. Jsem moc ráda, že zastupitelstvo mělo odvahu se do toho pustit. Samozřejmě si uvědomujeme, že nepomůžeme všem, jsou i lidé, kteří o takovou pomoc vůbec nestojí,“ řekla primátorka Karolína Koubová.

Od začátku ledna 2020 budou vybrané domácnosti postupně zabydlovány do městských bytů, kam budou docházet pracovníci Oblastní charity Jihlava a poskytovat zabydleným potřebnou podporu.