Nejprve přichází na řadu výklad o bohaté historii místa, kde dříve stával komplex zděných domů různé historické hodnoty a kde nyní stojí obchodní dům Prior. Dozvídáme se například o tom, že kvůli zbourání původních domů přišla Jihlava o možnost zapsání do seznamu UNESCO, do nějž byla navržena. „K demolici komplexu chybí zásadnější dokumentace. Úředníci zrušili památkovou ochranu tří nejcennějších domů a demolici posvětil tehdejší ministr kultury při své služební návštěvě Jihlavy. Prior měl oživit centrum města a měl vylepšit tehdejší obchodní síť v Jihlavě," vysvětluje pro zajímavost Jana Nováková, která akci organizuje. Dodává však, že plány na zbourání domů uprostřed náměstí se objevovaly už dříve, například za císaře Josefa II.

Po výkladu se přesouváme do prostor Prioru, konkrétně do bývalého protiatomového krytu, který dnes slouží jako skladiště. Je tu přísný zákaz focení. Svému původnímu účelu už bunkr neslouží, byly z něj odvezeny filtry a další vybavení, v místě se ale stále nachází nádrž na vodu nebo záchody. Do bunkru by se mohlo schovat asi tři sta lidí.

Nad našimi hlavami je několik metrů silná betonová deska. O krytu nikdo nesměl vědět, nebyl zahrnut v oficiálních plánech. „Pamětníci tvrdí, že silná betonová deska tu byla vybudována také kvůli vojenským přehlídkám," zmiňuje správce objektu. Návštěvníci se ptají například na to, jestli by je kryt opravdu ochránil před nebezpečím a co za lidi by se v něm mohlo schovat.

Po exkurzi do útrob Prioru se přesouváme k další stavbě, obchodnímu a zábavnímu centru City Park, které v roce 2008 vyrostlo na místě bývalých továrním budov. U Koželužského potoka bývaly firmy Humanic, Pal (Motorpal), Moravské kovárny nebo Jihlavan. Mimo jiné si připomínáme i protesty Jihlavanů proti výstavbě City Parku, které vyvrcholily sebevraždou jednoho z odpůrců. „Koncepce budovy City Parku odkazuje na čárový kód, který se objevuje na zboží. Projekt je pozitivně hodnocen z ekologického hlediska. Byly odstraněny škody napáchané průmyslem, vznikl tu biokoridor, cyklostezka a bylo tu vysazeno velké množství zeleně," dodává Nováková.

V souladu se slovy naší průvodkyně se spolu se zástupci centra jdeme podívat na střechu neboli zahrádku restaurace, kde je právě zeleně hodně. Na střeše nedávno přibyly úly se včelami, za nimi se ale nepodíváme, po dalších částech střechy se nedá chodit. Míříme tedy do technického zázemí City Parku, kde se nesmí fotit. I tak obdivujeme zařízení, která zajišťují bezproblémový chod obrovského nákupního centra.

„Líbilo se mi to. Člověk získá jiný pohled na budovy, které navštěvuje. Když jdu sem, ani si neuvědomuji, co všechno k City Parku patří. Zaujal mě systém závlahy rostlin i strojovny a další technika," sděluje mi závěrem Jitka Kaňkovská z Jihlavy.

ZUZANA MUSILOVÁ