„Společnost ČEZ původně počítala s tím, že dodávky elektřiny z tohoto bloku obnoví 19. října, ale naplánované práce se podařilo udělat rychleji, řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. V elektrárně tak nyní dodávají do distribuční sítě elektrický proud tři ze čtyř bloků. Poslední je odstaven od 16. září.

Dukovanský blok číslo tři nevyráběl elektřinu od 22. dubna. V minulých dnech byl tento reaktorový blok podroben řadě kontrol 
a testů kvůli ověření jeho bezpečnosti a spolehlivosti.
„Všechny prováděné pevnostní, těsnostní i funkční zkoušky byly vyhovující a blok mohl být uveden do provozu," uvedl Bezděk. Na plný výkon by se blok měl dostat do čtvrtka.

Během odstávky pracovníci v třetím bloku vyměnili za čerstvé pětinu paliva. Do-končili také kontroly svarů 
a investice potřebné pro další dlouhodobý provoz za-řízení. Patří totiž mezi tři bloky Dukovan, u nichž bude ČEZ příští rok žádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o povolení dalšího provozu.

Pro první blok Dukovan vydal úřad nové povolení letos a u druhého bloku prodloužil na základě žádosti energetické firmy stávající licenci do 10. července 2017. U posledních dvou bloků Dukovan platí desetiletá povolení do konce příštího roku.

V elektrárně zůstává odstaven blok číslo dvě, jehož výkon začal personál plánovaně snižovat 16. září. Tato odstávka potrvá do
15. března. Společnost ČEZ 
u tohoto bloku spojila do jednoho termínu jeho odstávky pro letošek a rok 2017. Pracovníci v něm kromě obměny části jaderného paliva udělají množství servisních činností a kontrol.

Elektrárna Dukovany má celkový instalovaný výkon 
2 040 MW. Při plném provozu pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v zemi. Kon-troly svarů začali odborníci v blocích provádět od loňského září proto, že se ukázalo, že v dokumentaci jsou založeny jejich nekvalitní rentgenové snímky.