Kraj Vysočina si dal za cíl úspěšnou a dlouhodobou podporu silně ohroženého modráska bahenního, uzavřel kvůli tomu s Jihlavou smlouvu. „Podpora spočívá především v pravidelném kosení pozemku, případně v občasné redukci náletových dřevin či keřů,“ vysvětlila krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Od patnáctého září je opět kosit, což zachová biologickou rozmanitost a ekologickou stabilitu lokality. „Pozemek o rozloze zhruba 1,2 hektaru má kraj od města ve výpůjčce,“ potvrdil náměstek hejtmana Martin Kukla (ANO).

V lokalitě, kde se motýl vyskytuje, tak již probíhá řízená péče o trvalý travní porost. Zajímavostí je, že modrásek bahenní je životně závislý na rostlině s názvem krvavec toten a mravencích rodu Myrmica. „Na předmětném pozemku se vyskytuje konkrétně druh Myrmica rubra - mravenec žahavý, v jejichž mraveništích housenka modráska dokončuje vývoj,“ dodala mluvčí.

Cvičení SAFEGUARD DUKOVANY 2018.
OBRAZEM: Jak reaktory ubránit proti teroristům, cvičili v Dukovanech