V Jihlavě se v těchto dnech opět řeší, zda by se na vrchu Rudný mohla postavit nová rozhledna. Na jihlavskou radnici se na konci července obrátil Klub přátel rozhleden s prosbou, zda by se nedalo v této věci něco udělat.

Magistrát se tedy aktuálně zajímá o to, jestli je vůbec výstavba rozhledny reálná. O vzniku nové rozhledny na Šacberku se v Jihlavě debatuje delší dobu, k realizaci však zatím nedošlo. Na Rudném v minulosti stály dvě rozhledny. Torzo stavby z roku 1907 je u sjezdovky vidět dosud.

„V roce 2001 se architekt Martin Laštovička zabýval návrhy na dostavbu nové rozhledny na zachovalé přízemí rozhledny. Snahy o obnovu tehdy narazily na riziko stínění signálu blízkého vysílače. S ukončením terestrického a přechodem na digitální TV vysílání tato překážka padla," řekl místopředseda Klubu přátel rozhleden Pavel Gejdoš.

A doplnil, že nová rozhledna by pomohla turistickému ruchu v Jihlavě a investované peníze by se městu vrátily. „Desítky měst a obcí staví rozhledny, aby přilákaly turisty. Podařilo se obnovit i několik torz, příkladem může být například v roce 2013 Chlum u Slatiňan," uvedl Gejdoš.

Vedení města se podle mluvčího radnice Radka Tulise o obnovu rozhledny na Rudném zajímá dlouhodobě. „Počátkem tohoto roku na podnět primátora Jaroslava Vymazala magistrát oslovil provozovatele vysílače, tedy České radiokomunikace, zda je možné na Rudném obnovit rozhlednu. Podle předchozích stanovisek by obnovená rozhledna stínila signálu," informoval Tulis.

Na základě e-mailu doručeného koncem července na radnici primátor města znovu vznesl požadavek na ověření situace s trasami signálu z vysílače. „Zatím nezávazná informativní schůzka s pracovníky radiokomunikací proběhla minulý týden. Magistrát v tuto chvíli nemá oficiální stanovisko, nicméně provozovatel vysílače je otevřen jednání o záměrech města," dodal Tulis.

Radnice chce o možnostech obnovy rozhledny v dohledné době jednat. „O možnostech rekonstrukce rozhledny jsme v minulých letech hovořili mnohokrát, ale byly zde technické důvody, které stavbu znemožňovaly. Pokud důvody pominuly nebo se šíření signálu z vysílače dá řešit, můžeme se tématem výstavby rozhledny začít znovu vážně zabývat," vyjádřil se k celému problému jihlavský primátor Jaroslav Vymazal.

Další řešení ohledně nové rozhledny závisí na jednání zástupců radnice a odborníků z Českých radiokomunikací. „Otázkou je například to, zda by rozhledna mohla stát na původním místě a jak by mohla být vysoká, případně zda by bylo vhodnější, aby stavba stála na jiném, vhodnějším místě," zmínil Tulis.

Dvě rozhledny

V roce 1853 první rozhlednu na Rudném jihlavský starosta Peter Ernst Leupold von Löwenthal vymyslel, o rok později jeho nástupce ve vedení města Alexandr Theurer otevřel. V provozu zůstala rozhledna až do podzimu 1870. Dne 23. září se nad ní objevila polární záře. V noci ze 26. na 27. října bylo město postiženo silnou vichřicí, která poškodila věž chrámu svatého Jakuba a některé další budovy v Jihlavě. Kromě stromů jí za oběť padla také rozhledna. Ta následně nebyla opravena, dřevo se rozprodalo a dochovaná zděná část zchátrala.

V roce 1907 druhou rozhlednu postavil Okrašlovací spolek. Rozhledna měla podobu osmiúhelníkové štíhlé věže ze dřeva o celkové výšce 27,7 metru a stála na 4,4 metru vysokém soklu z kamene o půdorysu osmiúhelníku o průměru 6,5 metru. Vyhlídkový ochoz byl ve výšce 21,5 metru.

ZUZANA MUSILOVÁ