Žákům umožní doplnit si základní vzdělání a pomůže jim připravit se na méně náročné dělnické povolání. Chodit by do ní měli příslušníci romského etnika a absolventi speciálních škol.

Školské zařízení bude fungovat v pronajatých prostorách střední průmyslové školy stavební v Žižkově ulici.
„Poskytneme jim převážně naše dílny,“ řekl ředitel střední školy stavební Pavel Toman. „Naše jednání jsou ale zatím teprve na začátku, takže bližší informace prozatím nemám,“ doplnil ředitel školy.

O počtu žáků není zatím jasno

V této chvíli ani není jasné, kolik dětí bude novou školu navštěvovat. Obě školy ale budou spolupracovat jen nezbytně dlouhou dobu. Stavební škola totiž sama bojuje s prostorem. „Financování odborného učiliště a praktické školy bude probíhat pouze formou státní dotace a sponzorských peněz,“ uvedl mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis. „Rozpočet města zatížený nebude,“ ujistil mluvčí magistrátu.

Mezera na trhu

Nová škola by měla vyplnit mezeru na trhu. Instituce, která by vzdělávala tuto cílovou skupinu, v krajském městě není.
Žádost na udělení souhlasu ke zřízení soukromé školy na jihlavský magistrát podala společnost Czech Agency for Education.