Kordon vždy přehradí nějakou ulici v centru. "Projít jde, ale s pocitem, že svoboda, nejen pohybu, není samozřejmá. Lidé se musí mezi členy kordonu prosmýknout, pokud chtějí jít dál. Zažívají u toho divný pocit nesvobody. K tomu patří také lamentování od těch, kterým kordon zahradí cestu. Rádi bychom touto plenérovou performancí zaujali ty občany, kteří by si výročí vůbec nevšimli, nebo jej haněli, nebo ho vůbec při svých všedních cestách městem nepotkali," vysvětlil Petr Píša. Kordon bude v ulicích také dnes. Na sobotu bude na náměstí nepovolený koncert, který rozeženou těžkooděnci.

Spartakiáda se těšila díky velkému počtu cvičenců značné pozornosti i účasti velké části obce. Poslední celonárodní, masová se konala v roce 1985. V patnácti skladbách vystoupilo celkem 575 cvičenců, z toho 240 místních.
Spartakiády byly nejmasovější akcí režimu, poslední "proslavil" sériový vrah