Zastupitel Libor Kuchyňa (Fórum Jihlava) během zasedání komise pro sport a tělovýchovu informoval o možnosti umístění pumptrackového hřiště v lokalitě Český mlýn.

Celkové náklady budou zhruba tři miliony, dvě třetiny částky by mohla pokrýt dotace z hejtmanství.

Zatím není jisté, zda bude povrch asfaltový nebo modulární ze sklolaminátu či betonu.

Jestli bude dráha mobilní nebo zabudovaná do terénu tedy není dosud rozhodnuto. Podobná trať je již v provozu v Lukách nad Jihlavou.

Socha Boženy Němcové na zámku v Polné.
Na spisovatelku Boženu Němcovou vzpomínají i v Polné