Svoz zajišťují Služby města Jihlavy, jehož pracovníci začali po vánočních svátcích monitorovat situaci. Zatím se u popelnic objevovalo jen velmi málo stromků. „Předpokládáme, že je lidé začnou stromky ve velkém odstrojovat a vyhazovat tento víkend a následně po svátku Tří králů,“ odhadl mluvčí Martin Málek.

Je třeba, aby v sobotu byly vysloužilé stromky umístěné u kontejnerů na komunální či tříděný odpad. Odkládání stromků na jiných místech může být začátkem vzniku černých skládek. Stromky skončí na kompostárně v Henčově a na jaře budou naštěpkovány. Proto je důležité, aby neobsahovaly zbytky ozdob, háčků a jiných předmětů.

Kontejnerové auto se to ulic vydá také příští sobotu, podle aktuální situace budou k dispozici ještě dvě popelářská auta. „Pokud by se stromečky objevovaly u kontejnerů ve větším měřítku i dále, tak jsme připraveni se s městem Jihlava domluvit na dalším svozu,“ prozradil Málek.