„Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace (MPR) Jihlava,“ uvedl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku může být vlastník kulturní památky v MPR Jihlava. Úřad bude žádostí o zařazení do programu přijímat od 1. září do 13. října 2017 do 14 hodin, obnova památky musí proběhnout v období mezi 1. lednem a 30. listopadem 2018.

„Na pokrytí nákladů rekonstrukce se vlastník musí povinně podílet minimálně čtyřiceti procenty, Jihlava pokryje minimálně deset procent smluvních nákladů, ministerstvo kultury uhradí až padesát procent uznatelných nákladů. Schválené dotace budou žadatelům poskytnuty v roce 2018 v závislosti na termínu vyhlášení programu,“ dodal Tulis.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v roce 2018 stanoví Ministerstvo kultury České republiky v příštím roce v závislosti na státním rozpočtu, minimálně deseti procenty se bude závazně podílet město Jihlava.

Informace najdou zájemci na webu Jihlavy v rubrice dotační programy.