V minulém roce odmítlo krajské město asi 150 dětí. Už pro ně nebylo v mateřských školách místo. Nová školka však začne ještě letos růst v areálu Základní školy Nad Plovárnou, kde bude stovka nových míst. Město dostalo na investici dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 26,8 milionu korun.

V současné době funguje v areálu Nad Plovárnou provizorní školka při škole, kam chodí padesátka dětí. Toto bude po nové nástavbě se sto místy zrušeno. „Ve finále tak bude nárůst oproti současnému stavu o padesát míst," přiblížil k plánované výstavbě vedoucí školského odboru jihlavské radnice Tomáš Koukal.

Dalších šedesát míst ve školkách v Jihlavě vznikne odchodem silnějších ročníků na základní školy. „Dohromady počítáme s nárůstem o 110 míst. Těchto šedesát plus padesát v nové nástavbě," doplnil Koukal.

Ten zároveň poznamenal, že i když byla Jihlava někdy ze strany veřejnosti kritizována za nedostatek míst ve školkách, tak se ve městě v loňském roce podařilo přijmout všechny děti, které měly na místo v mateřince nárok ze zákona. „V loňském roce jsme uspokojili děti narozené až do 5. září," uvedl Koukal. Ze zákona totiž musí umístit tříleté děti, které se narodily do 30. srpna. Tedy den předtím, než nastoupí do nového školního ročníku, musí dosáhnout věku tří let. Loni však některé děti dosáhly tří let až několik dní po nástupu do školek.

Stavba nové školky začne ještě letos a vznikne nový školní subjekt, který ponese název Mateřská škola a Základní škola Nad Plovárnou. Plánovaná dotace ve výši 26,8 milionu je 85 procent veškerých nákladů. Zbytek doplatí město. „Jsou to ovšem projektové náklady, uvidíme po vysoutěžení investice, kam se podaří náklady stlačit," připojil poznámku Rudolf Chloupek, náměstek primátora mimo jiné pro školský úsek.

Dětem budou nově sloužit čtyři samostatná oddělení včetně zázemí, nového hřiště a bude modernizováno stávající víceúčelové hřiště, které bude v odpoledních hodinách sloužit také veřejnosti.

Termíny letošních zápisů do mateřských škol v Jihlavě jsou ve dnech 14. a 15. dubna. Radnice očekává, že se k zápisu dostaví kolem 500 dětí.

Co případně bude dělat radnice, až silné ročníky opadnou a místa ve školkách zbudou? „Nyní nepřijímáme dětí z okolních obcí. To znamená, že bychom v budoucnu mohli vyhovět rodičům, kteří zde žijí, pracují, ale nemají zde trvalé bydliště. Tito mají podle současných kritérií problém dostat své dítě do školky," uvažoval Chloupek. Do budoucna by také mohla být snížena kapacita tříd, která už je mnohdy dost napjatá, nebo by mohly být přijímané děti už od dvou let věku.