Nové překladiště GLS Czech Republic v Jihlavě nahradí stávající nedaleké třídící centrum, jehož kapacita dosáhla své hranice. „Startovní kapacita nového zařízení je dvojnásobná a projektované další rozšíření umožní denní kapacitu až sto dvacet tisíc balíků a 68 nakládkových vrat," uvádí tisková zpráva GLS.

Nový uzel v Jihlavě bude spojnicí s evropským překladištěm GLS v Neuensteinu a distribučními centry v Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku. V novém areálu našla svoje sídlo i centrála české pobočky GLS.

Investici doplňuje moderní třídicí systém s vylepšeným řízením, který zaručí spolehlivost provozu i v nejvyšší sezoně. Nové technologie zaručí dohledatelnost všech balíků v celém průběhu třídění a dozor nad bezpečností.

S kvalitou souvisí důraz na životní prostředí. Jihlava se tak stala dvanáctou zelenou lokací v evropské síti.