Dále se lidé v rámci Dne zdraví naučí správně mýt ruce.

Preventivní prohlídky mohou zachránit život. I když se může někdy zdát, že lidem nic není, může začínat onemocnění, které je zatím bez příznaků. „Touto akcí chceme upozornit na důležitost prevence a odpovědnost každého z nás za své zdraví. Chodit k lékaři na preventivní prohlídky rozhodně není zbytečné, a to by si lidé měli uvědomit," sdělila náměstkyně ošetřovatelské péče jihlavské nemocnice Jarmila Cmuntová. Dodala, že lidé procházející kolem stánků Dne zdraví by se na pár minut mohli zastavit a zkontrolovat svůj zdravotní stav.

V modré chodbě, spojující interní a diagnostický pavilon nemocnice, budou připraveni zdravotničtí pracovníci. Kuřákům se bude měřit oxid uhličitý v plicích a nabídnuta jim bude pomoc poradny pro odvykání kouření. Epidemiologická sestra ukáže, jak si správně umýt a vydezinfikovat ruce, a vysvětlí, proč je správné mytí rukou důležité. Měřit se bude také hodnota glykémie. Nutriční terapeuti poradí ohledně výživy, zástupci státního zdravotního ústavu určí zájemcům výši cholesterolu a řeknou více o prevenci rakoviny prsu a prostaty.

Na místě bude také stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, kde budou měřit krevní tlak a vypočítají BMI neboli index tělesné hmotnosti a seznámí zájemce se všemi preventivními programy, které stojí za zmínku ve vztahu k odpovědnému přístupu každého ke svému zdraví. Na kožním oddělení zájemcům vyšetří znaménka, a to v čase 9 až 12 hodin v ambulanci kožního oddělení. Všechny úkony budou zdarma. Pacientky budou moci také využít mamograf, kde nebudou potřebovat žádanku.

Novinkou letošního Dne zdraví bude prezentace firmy Mölnlycke o hojení chronických ran a dekubitů v domácím prostředí. Specialisté poradí těm, kteří se v domácím prostředí starají o své blízké.

Další novinkou je cyklus přednášek, který se bude konat ve velké zasedací místnosti nemocnice. Začátek je v 10 hodin přednáškou Prevence HIV, v 10.30 naváže povídáním na téma Člověk a závislosti, v 11 hodin je na řadě přednáška Diabetes mellitus II. typu civilizační choroba.

Den zdraví po veřejnost se v Nemocnici Jihlavě koná v úterý 1. prosince mezi 9. a 15. hodinou. Zdravotníci budou v přízemí, v modré chodbě spojující interní pavilon s diagnostickým.