Měla by trvat asi dva roky. Oprava pavilonu by měla stát 308 milionů korun. Na snímku se ředitel nemocnice Lukáš Velev podepisuje na zeď, která padne. Prostory pavilonu budou odpovídat novým standardům, které řeší hygienické zázemí personá-
lu a pacientů i podobu nadstandardních pokojů. Zmodernizovaný pavilon bude mít kapacitu 331 lůžek v sedmi podlažích.

Takřka současně vzniká nový pavilon chirurgických oborů Nemocnice Třebíč. Oba projekty jsou podle vedení kraje klíčové pro budoucí rozvoj krajských nemocnic. Společné náklady v příštích třech letech budou více než 720 milionů korun.

Za zdmi interního pavilonu Nemocnice Jihlava začala generální rekonstrukce prostor, které jsou určené pro klíčové fungování největšího zdravotnického zařízení na Vysočině. Jde o nejrozsáhlejší rekonstrukci v areálu nové nemocnice od jeho vzniku.

„Poté, co proběhne první fáze rekonstrukce, což by mělo trvat asi osm měsíců, se do nových prostor začnou stěhovat pacienti. Myslím, že pak teprve všichni ocení, k jakému zlepšení komfortu dojde," řekl ředitel nemocnice Lukáš Velev. Budova interního pavilonu pochází z přelomu 
70. a 80. let minulého století. Až na zateplení obvodového pláště a výměnu oken před třemi lety neprodělala zásadnější rekonstrukci.

Mimo provoz 
je poslední patro

Oprava pavilonu by měla stát 308 milionů korun. Dodavatelem je sdružení společností PSJ a Podzimek & synové. Prostory pavilonu budou odpovídat novým standardům, které řeší hygienické zázemí personálu a pacientů i podobu nadstandardních pokojů. Nyní je mimo provoz poslední patro a v prvním podzemním podlaží stavbaři rozebírají podhledy a odstrojují nepoužívané inženýrské sítě.

„Až ve třetí fázi dojde na bourací práce a rekonstrukci, kdy bude nutné odshora dolů provizorně, a hlavně postupně vystěhovat jednotlivá oddělení. Ta z nejvyšších pater se přestěhují do jiných prostor nemocnice a oddělení nižších pater se budou přesouvat do už zrekonstruovaných prostor," uvedl náměstek vysočinského hejtmana Libor Joukl (ČSSD).

Podzemní podlaží pavilonu bude po rekonstrukci sloužit jako sklady a šatny lékařů 
a technického personálu. 
V prvním podlaží vznikne lůžkové oddělení urologie a kožního. Druhé patro projde největšími dispozičními úpravami, v těchto prostorách vznikne kardiologické oddělení. Ve třetím podlaží bude interní 
a nad ním chirurgické oddělení, další patro bude patřit onkologickým pacientům.

Ve zbývajících dvou patrech bude neurologické a plicní oddělení a ORL. Nejvyšší patro bude prostorem strojovny výtahů a vzduchotechniky.