Už žádné vysedávání na veřejných místech a přemýšlení, jak zabít volný čas. Od úterý budou mladým lidem v Kostelci k dispozici prostory nízkoprahového klubu. Jihlavský Vrakbar zde totiž otvírá svou mimojihlavskou pobočku. Zájemci budou moci chodit do klubu u místního skateparku u základní školy vždy v úterý a ve čtvrtek mezi šestnáctou a devatenáctou hodinou.

V dnešní době ale převládá hodně mýtů a předsudků o nízkoprahových klubech. „Rodiče si myslí, že se zde děti učí kouřit, pít alkohol a brát drogy. Takový úsudek je mylný, naopak klub chce dětem podat pomocnou ruku v případě, že nějaké situace nejsou schopny zvládat," vyvrací mýtus Simona Havlová, vedoucí Nízkoprahového klubu Vrakbar Jihlava.

Nový klub chce mladým lidem z Kostelce pomoci řešit nepříznivé situace, například v rodině, předcházet vznikajícím sociálním rizikům a zlepšit kvalitu jejich života. „Od listopadu 2012 jsme prováděli terénní monitoring lokalit v Kostelci. Celkově jsme oslovili 22 potenciálních uživatelů ve věku 6 až 15 let," přiblížila průzkum v lokalitě Havlová. Kontakt navazovali terénní pracovníci formou volnočasových aktivit, jako jsou fotbal a deskové hry, a také informačního letáku, který rozdávali v ulicích.

Cílová skupina klientů nízkoprahového klubu se pohybuje v rozmezí šesti až šestadvaceti let. „V rámci kontaktní práce postupně budujeme vztah s návštěvníky a dáváme důraz na respektování názorů mladého člověka. Návštěvník nás postupně začne brát jako partnera, je ochoten s námi diskutovat o svých závažnějších i každodenních problémech," popsala navazování spolupráce Havlová.

V klubu platí přísná pravidla, která musí každý účastník dodržovat. Mezi ty nejzákladnější platí zákaz kouření či užívání návykových látek v klubu a okolí. Děti si tu podle Havlové vytvoří často bezpečné prostředí a cítí se v klubu jako doma. „Personálem v těchto nízkoprahových centrech jsou vyškolení sociální pracovníci, kteří nesou plnou zodpovědnost za celý provoz klubu. Zkuste si položit otázku, co je pro dítě lepší, zda to, aby běhalo po ulici, nebo trávilo volný čas v bezpečném prostředí, kde se může rozvíjet," ptá se Havlová.

Slavnostní otevření nízkoprahového klubu Vrakbar Kostelec se koná v úterý od 14 hodin.