„Veškeré nádoby musí být přistaveny k vysypání i dezinfekci od šesté hodiny ranní. Dezinfekce se provádí zhruba u šesti tisíc popelových nádob. Speciální vůz na dezinfekci nádob pojede po trase svozu komunálního odpadu a pomocí hydrauliky, trysek, studené vody a saponátů provede pod tlakem dezinfekci nádoby,“ uvedl mluvčí SMJ Martin Málek. Technologie ovšem není schopná z popelnic odstranit ztuhlé tuky a jiné pevné složky odpadů, které se během používání usadí na stěnách a na dně nádob.

SMJ lidi vyzývá, aby nechali popelnice ve svozový den přistavené až do pozdních nočních hodin, nedávali do nich odpad a neblokovali je parkujícími auty. „Vydezinfikovaná nálepka bude označená rokem 2017. Pokud nebude v daném termínu nádoba vydezinfikovaná, volejte na SMJ v době od šesti do půl třetí,“ vyzval lidi Málek. Dezinfekce totiž k poslednímu červnu končí a firma se přemisťuje do jiného města.

„Firmy a podnikatelé si mohou objednat dezinfekci za úplatu,“ dodal Málek. Přesný rozpis je k dispozici na webových stránkách SMJ.