Pro odběratele by se pak měla kvalita vody zlepšit. O dodávkách vody se také aktivně zajímají představitelé vysočinské metropole. Jihlava totiž musí dořešit záležitosti s vystoupením ze svazku vodovodů a kanalizací.

Dělníci v Mostištích pracují od jara 2012. Úpravna vody musela zůstat po celou dobu v provozu, protože pro značnou část odběratelů představuje jediný zdroj vody. Důraz je kladen na to, aby se na stavbě dodržovala technologická kázeň, podotkla předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, žďárská starostka a také senátorka Dagmar Zvěřinová (ČSSD). Investice na Mostištích má zlepšit kvalitu upravované pitné vody.

„Půl roku práce tam ještě je, byť ta stavba je v předstihu proti plánu," řekla Zvěřinová. Budova úpravny je zateplená, uvnitř stavbaři postupně nahrazovali půl století staré vybavení novými technologiemi, předělat ještě musí elektroniku. „Jednotlivé prvky postupně najíždějí, ale jako celek to ještě nefunguje," uvedla. Dokončit je potřeba i práce venku.

Podle dřívějších údajů žďárského svazku zajišťuje úpravna dodávky pro 85 tisíc lidí, z nichž 35 tisíc nelze přepojit k jinému zdroji vody. Pracovníci, kteří se v úpravně pohybují, musí mít zdravotní průkazy, podotkla žďárská starostka.

Účinnější technologie nahrazují vybavení z roku 1964, kdy byla úpravna otevřena. Čistota surové vody v nádrži Mostiště se v minulosti zhoršila kvůli zemědělskému hospodaření a rybníkům s chovem ryb v povodí Oslavy. Projekt dotovaný Evropskou unií navazuje na dílčí, devět let staré, úpravy v Mostištích. Tehdy musela být kvůli poruše hráze snížena hladina této vodárenské nádrže. V první části úpravny pak začala sloužit technologie, která čistí vodu bublinkami vzduchu.

Obyvatelé krajské Jihlavy pijí převážně vodu, která proudí z úpravny v okrajové části města, v Hosově. Tuto úpravnu zásobuje hlavně vodárenská nádrž Hubenov postavená jako zdroj pitné vody na Maršovském potoce v roce 1972.

V samotné hosovské úpravně z roku 1973 už byla velká rekonstrukce provedena, tyto práce skončily v roce 2001. Podle údajů na webových stránkách Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko stálo doplnění technologií 158 milionů korun. „Vyrobená voda plně vyhovuje legislativním požadavkům," uvedl Jan Pešek z jihlavské divize Vodárenské akciové společnosti.

Hosovská úpravna patří svazku, z něhož ale Jihlava předloni vystoupila. Vlekoucí se spory při vydávání a dělení majetku by podle nedávných vyjádření obou stran mohly skončit do jara. Úpravnu si chce svazek ponechat s tím, že bude Jihlavě vodu prodávat. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství by do ceny vody měl svazek promítat jen oprávněné náklady. Město Jihlava se problémů s dodávkami vody kvůli neshodám se svazkem neobává. Dodávka vody nesmí být přerušena, to stanoví zákon, sdělil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.