Zastupitelstvo na svém posledním červnovém jednání schválilo dobu nočního klidu od desáté hodiny večer do šesti hodin do rána. Výjimkou jsou neděle a státem uznávané svátky. V tyto dny platí klid už od osmi hodin večer do osmi hodin ráno. Pořadatelé různých venkovních akcí ovšem mohou zažádat na městském úřadě o výjimku.

„V současné době obsahuje vyhláška devět akcí s výjimkou. Tyto akce mají možnost porušit dobu nočního klidu, v některých případech je tedy tato doba zkrácená. Například hasičská zábava v místní části Čenkov má povolenou výjimku do dvou hodin ráno, to samé oslava nového roku,“ vyjmenoval příklady starosta Třeště Vladislav Hynk. Ostatní akce ve vyhlášce, mezi kterými je například motorkářský sraz či letní kino, jsou omezené do půlnoci.

Vyhláška dále obsahuje i obecná data. Především v letních měsících mohou o výjimku zažádat pořadatelé kulturních akcí pod širým nebem. Musí to ovšem stihnout ve stanovené lhůtě. „Pořadatelé se na nás musí obrátit nejpozději pět dní před konáním akce. My potom tuto informaci zveřejňujeme na úřední desce,“ dodal Hynk.

Mnohem větší diskuse se na zastupitelstvu rozpoutala ohledně regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu. I ta nakonec zůstala v původních mezích. V neděli a o státem uznávaných svátcích je noční klid od osmi hodin večer do osmi hodin ráno.

„Na zastupitelstvu padly tři návrhy na to, zpřísnit podmínky pro nevhodný hluk v neděli a o svátcích. Byl dokonce návrh, že by se v neděli nemělo hlučet vůbec,“ podotkl Hynk. Nakonec žádný z alternativních návrhů neprošel.

V tomto případě jde o činnosti, které jsou úzce spjaté s pracemi na zahradách. „Jde například o motorové sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, motorové křovinořezy. Dále je zde uvedeno, že jde o činnosti a přístroje způsobující hluk, tedy i hlasitá hudba,“ dodal Hynk s tím, že tyto činnosti ve velkém míře závisí na sousedských vztazích. Kdo chce například sekat trávu v neděli motorovou sekačkou, tak může, ale až od osmi od rána a jenom do osmé večerní.

Případný přestupek proti vyhlášce budou na zavolání řešit příslušníci státní policie, protože město nemá městské strážníky. Poté bude akce nahlášená městskému úřadu, který to bude dále posuzovat v přestupkovém řízení.