„Během června o a prvních červencových dnech se uskuteční přes území České republiky série několika plánovaných přesunů s názvy Noble Jump 2017 a Saber Guardian 2017. Celkem se bude v šesti přesunech, rozdělených zpravidla do více proudů, jednat o přesun asi 450 vozidel a 1600 osob," informoval tiskový mluvčí generálního štábu Jan Šulc.

Jednotlivé konvoje budou směřovat z Německa a z Polska přes hraniční přechod Břeclav do Maďarska, Bulharska a do Rumunska. „Jeden z uvedených přesunů pak pojede opačným směrem, tedy ze Slovenska do Německa," dodal Šulc.

Rančířov bude využit k nocování u tří ze šesti zmíněných přesunů. „První část konvoje dorazí k přenocování do Rančířova 12. června v 19.00 hodin či později dle případných zdržení na trase," prozradil Šulc. Spát budou v areálu mimo Rančířov. „Už tam mají připravenou plochu se stany," potvrdil starosta Rančířova Jaroslav Pech.

„První ze zmiňovaných přesunů již proběhl ve dnech 31. května a 1. června 2017. Jednotka při něm nocovala v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi," doplnil Šulc. Během přesunů nejsou naplánovány ukázky pro veřejnost. Konvoje budou doprovázet vozidla Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky.